Акылсыз бай

Бурят жомогу Илгери өткөн заманда бир жакыр жашаган үй-бүлө болуптур да, алардын болгон малы, баккан-көргөнү, ишенгени жалгыз өгүзү экен. Бир жолу ага токойдон чыккан карышкырлар кол салат. Ач бөрүлөр жетөө экен. Өгүз эптеп корголоп, акыры сарайына чейин келиптир да, мүйүзү менен кашабаларды челип, арткы буту менен сарайдын эшигин ачыптыр. Ачыккан жырткычтар жаңы кан таткысы келип, алар да сарайды түрткүлөп ачып алат. Анан качкан да, куугандар да кирген соң эшик жабылып калат. Каалга болсо ичинен сыртка түрткөндө ачылбайт да. Ошентип жети […]

Сынакка: Аялзатын кордоо – улут келечегине балта чабуу эмеспи?..

№5 Аялзаттын үй-бүлөдөгү орду кандай болууга тийиш жана бүгүнкү күндөгү социалдык турмуш жүгү эмне себептен Аялзаттын мойнуна көбүрөк жүктөлүп калууда? “Аял кабырга сыяктуу. Аны түздөөгө аракет кылсаң, сындырасың…”  Ислам дининин негиз салуучусу, адамзатка жакшылык үрөнүн сепкен Мухамед пайгамбардын учкул сөзгө айланып кеткен “Бейиш энелердин таманы астында” деген сөзүн ыгы келген да, келбеген да жерде кыстарып калмайыбыз бар. Пайгамбарыбыздын: «Мен эки алсыз жанды капарга албай коюуга уруксат бербейм. Алар — жетимдер жана аялдар» деген сөзүндө канчалаган терең маани жатат! Биздин коомдо […]

«Азаттыктын» адабий берүүсүндө — Олжокенин «Куюн доор»

Уктуруунун автору Амирбек Азам уулу. Олжобай Шакирдин «Куюн доор» романын сатып алгысы келгендер 0700 532 585 телефонуна чалыңыздар. Жеткирип берүү бекер!!!

Коммерсантъ: Үчүнчү жактан жүргөн сүйлөшүү

Бүгүн Орусиянын “Коммерсантъ” гезити В.Путиндин 28-февралда Бишкекке келип, Кыргызстан Президенти Алмазбек Атамбаевге жолукканын кер какшыкка салып, туздаган макаласын жарыялаптыр. Орусчадан бирөө кыргызчага которо салган экен, окуп көрсөңөр. 1-март, шаршемби, №35 (6029) “Коммерсантъ” гезити Орусия президенти В.Путин Дүйшөмбүдөн Бишкекке учуп келип, Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугуп, кыргыз президентинин жеке өзүнө аябай сылык-сыпаа, үчүнчү жактан кайрылып калганына күбө болду. Өз сөзүндө кыргыз президенти: Атамбаев болбосо, республика башаламандык менен революциядан башы чыкмак эместигин, эми өзү турганда өнүгө турган убакыт келгенин түшүндүрдү. Кыска […]

Адеп аңгемелери: Жан-жаныбарга мамиле

«Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата Абдыкерим МУРАТОВ Мевлана Жалилиддин Руми ээси таштап кеткен итти үч күчүгү менен таштай албай, аларга узак жол басып тамак-аш ташып турган. Атүгүл бир мертебе аны сыйлап Эмир Парвана күмүш идиште тамак алып келгенде, ал болсо бул күмүш идиштеги тамакка мага караганда мына булар муктаж болуп турат деп, ал идишти иттердин алдына коюп берет, Эмирдин адамдары күмүш табактарды алайын десе да болбой, иттерди адамдардан артык сыйлайт. Эмир Темир эң бир сүйүктүү жана ишин улантуучу небереси […]

Медер БИШКЕК – улут саламаттыгына жаралган уул

Мен сыйлаган инсанат  Ар замандын өз ырчысы, өз күлүгү, баатыры да, сулуусу да, улуусу да ооздон оозго уламыш болуп тараган. Даңазасы таш жарган. Улут сыймыгын жараткан. Ичибизди тарытпай, адамдын көзү барында урматтап-сыйлап, өрнөгүн өзгөлөргө кеп кылууга келгенде өз заманыбызда алдыга озгон чыгаандардын өрнөгүн жамы журтка жайгандан кебибиз коромжу болбос. Капчыгы калың эргулдардын томуктай ишин тоодой даңктаганга келгенде оозубуздан шилекей чачырайт деле, көжөлүп өз алдынча мээнеттенип ийгилик жараткандарга келгенде – сөзгө сараң элге айланбадык бекен… Ыраматылык Мелис Эшимканов эң бир мыкты […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Чындык издеп дүйнөнү чарк айланган Машраб дубана

УЛУКТААНУУ Чыгыш поэзиясында адам, анын тагдыры, кызыл ыраңдай кашкайып көрүнсө, мына ошол дүйнөкарашта, ааламтаанууда инсанийлик, б.а. адамгерчилик баш планга чыгат. Адам, чыгармачыл киши бүт Көк, Жер, Караңгылык жана Жарыктык менен татаал, кыйма-чийме байланышат да, өзү ошол бүтүн системанын түйүнүндө турат, уюлунда уютку болот. Адамдык, пакизалык, актык – инсан жашоосун улап кетер көрөңгө, дүйнөнү тиреп турар түркүк, ошолор сүрөткердин жан дүйнөсүнүн дүрбөлөңчүсү катары аракеттенет. Мына ошол Улуу Вазийпаны ишке ашыруу үчүн сүрөткер аалам кезип, жер кыдырып, эл аралап, дервиш болуп Чындык […]