Жылкычы жана каныша

Бурят жомогу Илгери-илгери бир хандын жылкычысы болуптур. Ал өз ишин абдан мыкты билет экен. Бир гана жакшы ат таптап, мыкты тулпарларды суутуп гана даңкы чыкпай, өзүнүн түз жүргөндүгү, чынчылдыгы менен да барк топтоптур. Жылкычы абдан кайраттуу жигит болуу менен адамдардын баарынан чынчылдыкты гана талап кылчу. Ошол чындыгын ал хандын ноёндоруна да айтып, алардын да жосунсуз жоруктарын бетине коюп ашкерелечү. Чын сөзүн кала берсе канышага да айта алчу. А каныша болсо баары үчүн дайын эле: абдан каардуу, ачуулуу, мерез, ырайымсыз. Өзгөчө […]