Эшенаалы Арабай уулунан калган мурас

Араб арибинен транскрипциясын жасап, комментарийлерди жазып, текстти даярдаган Гүлзада Нармаматова, Түркология илиминин PhD доктору (31.09.2019) ЭРКИН-ТОО[1] Кезити жумасына бир чыгыб турат Башкарманын адреси: Ташкенде Ленин-Жизак көчөлөрү (Үскүресенский базарына каршы) Башкармага жумушу бар адам сагат 12ден 4кө чейин келүүгө болот. Башкармага жиберилген макалаларды жазуучунун толук адреси болсун. Басылбаган макалалар адресине кайтарылбайт. Кыргыз афтономийалуу облустук кемунус партийа кемитети менен аткаруу кемитетинин тили болуб чыгат. 1-сан            Жума 7-нойабр 1924-жыл Биринчи жыл чыгышы                      №1 ЭРКИН ТОО КЫРГЫЗ КАЛКЫ Канча жүз жылдардан бери калк […]

Армян эл жомогу: Кечил менен малай

Билимдүү кечилдин малайы болуптур. Кечил ага не айтпасын, малайы ишти тетирисинен кылчу экен. Шон үчүн кечил ага ишти тескерисинче тапшырчу болот. Агер чаңкап суу ичкиси келсе: “Суу алып келбе”, – дечү экен. Бир жолу кечил малайын ээрчитип, өзүнө керектүү жүгүн качырга артынып, коңшу айылга бармай болот. Малайы качырды айдап алат артынан. Терең суудан өтмөк болушат. Качыр суу кечип жөнөп, суунун жарымынан үстүндөгү жүгү ооп калчудай салаңдайт. Кечил кыйкырат: – Өй, бала, жүктү кыйшайт, кыйшайт дейм! Демейде тетири айтса, ишти оңунан […]

Чоюн Өмүралиев: Куурчак

АҢГЕМЕ Ал жумуштан чыккан соң башы оңбогондой зыңылдап ооруп турганын сезди. Чыкыйы чыңалганына чыдабай ушу басып баратканында чарт жарылып, мээси былжырап таман алдына жайнап калчудай болот. Жер эле таза болсочу, ала шалбырттын чалчыгы! Кудайга шүгүр, башы жарылбады, мээси жайнабады. Кете берди илээлеп. Канчалык ойлонбоюн десе деле болбой көнгөн адатынча ойлонду. Бу саам: бу заманда мээге күч келерин, жумушта чот чакылдап, аппарат чыйкылдап, ал аз келгенсип ноопастай ноюбаган бир кесиптеши радионун кулагын болушунча ачып таштап, болбогон репортажын кунт коюп тыңшап, сыртка […]

Айтматовдон алган сабагым: Өспүрүмдөр арасында конкурс!

Кымбаттуу өспүрүмдөр, 8–11-класстын окуучулары! Сиздер үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев демилгелеген дилбаян сынагы улантылат. Эл өкүлү Айтматовдун чыгармаларына жалпы окурмандардын кызыгуусун козгой турган жакшы жөрөлгөнү салтка айлантууну көздөйт. Абдувахап Нурбаев менен уюштуруучу топ кеңешип, сынакка “Айтматовдон алган сабагым” деген теманы тандады. Жакшы демилгени чын ыкластан колдоого алган “РухЭш” сайты биринчи жолкуда кетирилген кемчиликтерин эске алуу менен, сынактын жаңы жобосун сунуштайт: Бул жолу сынак эки баскыч менен өткөрүлөт. 1-баскычы 2019-жылдын 1-сентябрынан башталып, 2020-жылдын 29-февралына чейин жүргүзүлөт. Дилбаяндар ruheshsaity@gmail.com дареги аркылуу […]

Айтмырза Абылкасымов: Тегирмен

«Сага Кытайга барууга туура келсе да, илим үйрөн.» (Мухаммад с.а.в. дын хадистеринен) АҢГЕМЕ Көктү көзөгөн чокуларын көк муз каптаган, андан төмөнүрөгүн аппак мөңгү баскан, өңүрү жапжашыл тарткан, ошол ала-чокул көрүнгөнүнөн өз аты өзү менен «Ала-Тоо» аталган тоонун бир чоң өзөнүнүн агымын бойлоп Адам жай басып келе берди. Жай мезгили болгондуктан, айлана кооз. Көз жоосун алган ар кандай түстөгү гүлдөрдүн жагымдуу жыты буркурап, теребелге толуп кеткен. Түркүн куштардын сайраганы, жан-жаныбарлардын үнү чар тарапты шаңга бөлөйт. Ага өзөн суусунун шары кошул-ташыл болуп, […]