Сергей Козлов: Козу карын

ЖОМОК Асманы ачык, күнү жаркын, дарактарынын алтын түс жалбырактары жаап жаткан токойдогу кадимки күз күндөрүнүн бири болучу. Мамалак менен бала кирпи жалбыракка оонап жыргап ойноп жатышкан. Кеч киргенде эй деген эч ким жок туруп эле мамалак өңгүрөп коё бербеспи. — Эй, сага эмне болду, — деп сурады чочуп кеткен бала кирпи. — Билбейм, ыйлагым келип жатат, — деп жооп берди мамалак. — Сен андан көрө айлананы карачы, кандай кооз… — Көрүп атам, ошон үчүн ыйлап жатам, — деп жооп берди […]

«Нуска»: Сапаттуу котормо – эне тил кенчи

«РухЭш» сайтынын адабий агенттиги «Нуска» аталышындагы котормочулар тобун түздү. Котормочулар тобу коммерциялык багытта иш жүргүзөт. Бул топко кирген профессионал адистер англис, орус, түрк, немис, кытай, француз тилиндеги түрдүү багыттагы тексттерди кыргыз тилине түпнускадан которуу кызматын көрсөтөт. Дүйнө адабиятынын көркөм чыгармаларын түпнускадан кыргызча которуудан сырткары мамлекеттик жана коомдук мекеме, уюмдардан келип түшкөн заказдарды кабыл алат. О. э. ишкерлик-бизнестеги иш-кагаздарды жана рекламалык жарыялардын түпкү маанисин чагылдырар сапаттуу котормо кызматын көрсөтө алабыз. «Нуска» котормочулар тобуна кирген адистер негизинен буга дейре «РухЭш» сайтынын котормочулук […]

Ырысбай Абдыраимов: Казына 

ЖОМОК Эрмек ишке жалакай болуп өстү. Чоңойгуча ата-энеси ашып-ташыган мүлк, байлыкты камдап койгон болучу: короо-короо койу, бодо-бодо малы эсепсиз, үйүр-үйүр жылкысы сан жеткис, каз катар, көк тиреген там-ташы белен. Ал байлыгына магдырап, үй курбай, эңкейип чөп орбоду. Жадесе арык казып, суу чыгарып, бак-дарак тигип койбоду. Келечекти ойлонбоду. Атасы одүйнө салды. Энеси Акылай байбиченин бала-чака, бир туугандары, кайын журту  жанында калды. Атасынын ашы берилип бүткөндөн кийин Эрмектин көрөр көз туугандары: “Биздин да энчибиз бар. Бүтүн байлыкты калыс бөлөлү. Атадан ашкан мурасты […]

Хуан Рамон Хименес: Жаңы барак

*     *     * Ошол кечте ага айттым, Кетээримди таң менен. Жылмайды да, суз карады, Ойго түшүп дүрбөлөң. — Эмне үчүн? – деп сурады, Өрөөн турду тунжурап. Өлүм келип көз алдыма Бараткансыйм мен кулап. — Эмне үчүн кетесиң сен? — Бул суроо булкат жүрөк, Тургансыйм жар кырында, Үн, сөзсүз, жансыз, жүдөп. — Кай жакка кетмекчисиң? — Кайдадыр жан тынчы жок, Бийик асман биздикинен Жылдызы да көрүнбөс шок. Кареги анын жашка толуп, Карады кунарсыз талаага. Жүзүнөн наз күлкү өчүп, Чөктү терең бир […]

Театровед Людмила Молдалиева: Фестиваль, фестиваль…

Об итогах УП Международного театрального фестиваля «Арт-Ордо», посвященного 80-летию народной артистки КР, лауреату государственной премии им.Токтогула  Жамал Сейдахматовой. Очередной  УП международный театральный  фестиваль  «Арт-Ордо» уже стал историей. Принимал фестиваль  с 23 по 28 сентября  древний город Ош – культурная столица тюркского мира 2019 года, участниками фестиваля были творческие коллективы:  Азербайджана,  Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Узбекистана. На суд зрителей были представлены пятнадцать самых разнообразных по жанру и художественному воплощению спектаклей. Большой и приятной  неожиданностью фестиваля было то, что  впервые в […]