«XXI кылымдагы кыргыз адабияты» аталышындагы бул конкурс адабияты өнүккөн дүйнө элдеринде жүргүзүлүп келген тажырыйбалардын негизинен алынды жана ишке ашырылмакчы.

Аталган конкурстун максаты – поэзия, проза (аңгеме, эссе) жаатында эмгектенип жүргөн кыргыз тилдүү авторлор үчүн чыгармачылык атаандаштыкты күчөтүү. Ким эмне айткысы келсе – көркөм адабияттын туюнтмалары аркылуу айтсын.

Жеңүүчүлөр төмөндөгү талаптар боюнча аныкталат:

ПРОЗА

Жаңыча көркөмдүк формада изденүү

Курч сюжеттүү күтүүсүз табылга

Сөз чеберчилиги

ПОЭЗИЯ

Мазмундуу уйкаштык

Курч калем, курч ойлор

Сөз чеберчилиги

Конкурстун ШАРТТАРЫ:

Конкурска катышууга баардык авторлор укуктуу жана эч кимдин жаш курагы чектелбейт. Авторлордун эмгектери ruheshsaity@gmail.com дареги аркылуу кабыл алынат жана сөзсүз түрдө «Конкурска» деп белгиленүүгө тийиш.

А) Биринчи баскычтагы кабыл алынар чыгармалардын көлөмү – поэзия 3 бет, аңгеме, эссе 4 беттен ашпоого тийиш (формат А4, тамга Calibri, кегль 12).

Б) Экинчи баскычтагы профессионал адабияттын дасыккан өкүлдөрүнүн кабыл алынар чыгармаларынын көлөмү – поэзия 10 бет, аңгеме, эссе 20 беттен ашпоого тийиш.

Байгелик орундар

ПРОЗА

1-орун – 50 000 (элүү миң) сом

2-орун – 30 000 (отуз миң) сом

3-орун – 20 000 (жыйырма миң) сом

ПОЭЗИЯ

1-орун – 50 000 (элүү миң) сом

2-орун – 30 000 (отуз миң) сом

3-орун – 20 000 (жыйырма миң) сом

Көркөмдүк талапка жооп берген эмгектер конкурстун уюштуруучулары тарабынан кабыл алынан. О.э. ruheshsaity@gmail.com дарегинен «Сиздин эмгек кабыл алынды» деген жооп алган катышуучу «РухЭш» сайтынын ЭЛСОМ 0558080860 эсебине 1000 (бир миң) сом взнос акысын төлөөгө тийиш.

Авторлорго эскертүү  

 • Мурда эч жерде жарыяланбаган чыгармалар гана кабыл алынат (соцтармакта жарыяланган чыгармалар  конкурстан четтетилет!)
 • Тексттер сабаттуу болсун жана Ө Ң Ү тамгасы жок эмгектер кабыл алынбайт.
 • Адеп-аклак, ыйман чегинен ашкан чыгармалар конкурстан четтетилет.
 • Ар бир автор өзүнүн сүрөтүн кошо жөнөтүүгө тийиш.
 • Конкурстук чыгармалар авторлордун аты-жөнүсүз, номер түрүндө жарыяланат. О. э. конкурс жыйынтыгы чыкканга чейин калыстар курамынын аты-жөндөрү да жашыруун сакталат.

Калыстар курамы

Конкурстун калыстары уюштуруу тобу жана кадыр-барктуу авторлордон куралат.

Уюштуруучулардын милдети

«XXI кылымдагы кыргыз адабияты» аталышындагы бул конкурста жеңүүчү деп табылган авторлордун эмгектерин «РухЭш» сайтынын адабий агенттигинин эксперттеринин (адабиятчылар, сынчылар) талдоосуна салып, атайы сын макалаларды жарыялайт.

Жобо жарыяланган күндөн тартып конкурстук чыгармалар кабыл алынат. Кабыл алуу мөөнөтү 2020-жылдын 31-майы күнү токтотулат. 

Кабыл алынган чыгармалардын тизмеси:

1.  Конкурска: Почточу Акин (№1)

2. Конкурска: Чырпыктылык кыз (№2)

3. Конкурска: Сырдуу үч бурчтук (№3)

4. Конкурска: Кимиси кимден кутулду? (№4)

5. Конкурска: Көз №5

6. Конкурска: Жармат (№6)

7. Конкурска: Кайран Дон (№7)

8. Конкурска: Үмүт (№8)

9. Конкурска: Күкүк эне (№9)

10. Конкурска: Түш №10

11. Конкурска: Кайырчы (№11)

12. Конкурска: Төштөгү бак (№12)

13. Конкурска: Алаяк (№13)

14. Конкурска: Ак кардагы ак бекет (№14)

15. Конкурска: Арико (№15) 

16. Конкурска: Эңсөө №16

17. Конкурска: Бийиктиктин кадырын – урайлекте тааныгын (№17)

18. Конкурска: Улук болду, ыйык болду пул-кудай (№18)

19. Конкурска: Шералинин чокою (№19)

20. Конкурска: Бакыбай бакшы (№20)

21. Конкурска: Нурамандын ак чатыры (№21)

22. Конкурска: Үмүт (№22)

23. Конкурска: «Жашоону сүйгөндү үйрөтүңүзчү!» №23

24. Конкурска: Каар огу №24

25. Конкурска: Арман сенин – падышаң, сен ага – күң (№25) 

26. Конкурска: Бакыт жолунда (№26)

27. Конкурска: Түндө калган жүрөгүмө жол ачып (№27)

28. Конкурска: Балалыкка кат! (№28)

29. Конкурска: Караңгы үй (№29)

30. Конкурска: Нике түнү (№30)

31. Конкурска: Кисабирлар (№31)

32. Конкурска: Айлангөчөк (№32)

33. Конкурска: Ыр жазууну токтоткула, акындар! (№33)

34. Конкурска: Мен сүйгөн Махатма Ганди (№34)

35. Конкурска: Өкүл ата (№35)

36. Конкурска: Бейтааныш (№36) 

37. Конкурска: Арык жана семиз (№37)

38. Конкурска: Визитка (№38)

39. Конкурска: Майпуруш (№39) 

40. Конкурска: Наркозатын кайда бекиттим? (№40)

41. Конкурска: Таберик (№41) 

42. Конкурска: Үй (№42)

43. Конкурска: Баштык (№43)

44. Конкурска: Апам ай, апам… (№44) 

45. Конкурска: Таарынба… (№45)

46. Конкурска: Көз баштык (№46)

47. Конкурска: Тамчы (№47)

48. Конкурска: Эмнеге? (№48)

49. Конкурска: Эркиндиктин куту жана куну (№49)

50. Конкурска: Ырлар (№50)

51. Конкурска: Жайчылар (№51)

52. Конкурска: Даңкы чыккан «баатырлар» көп суужүрөк (№52)

53. Конкурска: Чөндөлөй (№53)

54. Конкурска: Бактылуу эне (№54)

55. Конкурска: Толгоонун бир күнү (№55)

56. Конкурска: Мендей да курбу болобу? (№56)

57. Конкурска: Ырымды окуп кейигендир бир кайран (№57)

58. Конкурска: Сынык идиш (№58)

59. Конкурска: Ак жарык (№59)

60. Конкурска: Карыз (№60)

61. Конкурска: Жалган ырдын катарын жайнаткандар, жайнап… акын аталды (№61)

62. Конкурска: Үшүк (№62)

63. Конкурска: Өкүт (№63)

64. Конкурска: Чал (№64)

65. Конкурска: Колдоочу (№65)

66. Конкурска: Бегана (№66)

67. Конкурска: Тагдыр жөнүндөгү ыр (№67)

68. Конкурска: Алмуздактагы кечил (№68)

69. Конкурска: Термос (№69)

70. Конкурска: Адам барбы?.. (№70)

71. Конкурска: Каяша (№71)

72. Конкурска: Кайтып келген ата (№72)

73. Конкурска: Бөлкө (№73)

74. Конкурска: Келин (№74)

75. Конкурска: Жылан менен сырдуу балка (№75)

76. Конкурска: Аттиң ай! (№76)

77. Конкурска: Пайдубал (№77)

78. Конкурска: Периште кыз (№78) 

79. Конкурска: Акыркы түн (№79)

80. Конкурска: Иттин пири (№80)

27 Replies to “«РухЭш» сайты жаңы адабий конкурс жарыялайт”

 1. Тушунуктуу бул ангемеде,Мирландын ,Шукур болуп озгоруусу,Он жыл бирге окуган классташын козго илбей,Адам катары корбоосу,азыркы убактагы ашкере исламдашуу просеци кучоп баратканын айткысы келген.

  1. Жарыяланган чыгармалардын эң аягында комментарий калтырган жерден жана Фейсбуктан…

  1. Почтаңызга кабыл алынды деген жооп келсе, демек, взнос төлөгөнүңүздөн кийин чыгарма жарыяланат. А эгер сизге эч бир жооп келбесе, демек, чыгармаңыз конкурска жараксыз деп түшүнүңүз. Себеби ар бир авторго толук жооп жазууга убакыт жок

   1. Саламатсызбы Олжобай агай! Мен сиздердин сайты үзбөй окуйм. Мага абдан жагат. Менин конкурска жөнөткөн чыгармам эгерде жарабай калса жөн деле сайтка жайгаштырсаңар (конкурстан тышкары) болобу? Өзүңүз карап көрсөңүз жакшы болот эле 22.11.19 жөнөтүлгөн. Сизди урматоо менен Н.С. Жолдошалиева

     1. Саламатсызбы агай!Мага жаккан чыгарма «ТАБЕРИК»МЕН ДА ЖАЗГЫМ КЕЛЕТ

 2. «Чырпыктылык кыз» — оюмду айтсам, чыгарма бүтпөй калгандай туюм калтырат. Көркөмдүк жактан да аксап турат. Жакшынакай жазып келатып эле аягында «ээ болду, бүтүрөйүнчү» деп кыскартып салгандай.

  1. Кабыл алуу мөөнөтү 2020-жылдын 31-майына чейин.
   ruheshsaity@gmail.com дарегине
   «Сиздин эмгек кабыл алынды» деген жооп алгандан кийин
   конкурстун катышуучусу
   «РухЭш» сайтынын ЭЛСОМ 0558080860 эсебине 1
   000 (бир миң) сом взнос акысын төлөөгө тийиш.

 3. Рухэш сайтынын калемгер күлүктөрү өтө сыпайы. Алдыга чуркагандан тартылышат. Мурдагы конкурста баары биринчиликтен баш тартып коюшкан. Бул жолкусунда эмне болор экен? «Тер чачпай келген күлүк да күлүкпү?» )

 4. Урматту уюштуруучу, төмөндөгү аныктоону: А) Биринчи баскычтагы кабыл алынар чыгармалардын көлөмү – поэзия 3 бет, аңгеме, эссе 4 беттен ашпоого тийиш (формат А5, тамга Calibri, кегль 12).

  Б) Экинчи баскычтагы профессионал адабияттын дасыккан өкүлдөрүнүн кабыл алынар чыгармаларынын көлөмү – поэзия 10 бет, аңгеме, эссе 20 беттен ашпоого тийиш. — ким талдайт Менимче чыгарманын мазмунуна, курчтугуна көңүл бурулса. Кээде профессионалга теңегис үйрөнчүк дагы чыгышы мүмкүн, туурабы? Эгер туура көрсөңүз ушул чектөөнү жоюп койсоңуз кандай болот?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.