Сурап билүү: 0555 46 50 51 

МЕКЕНДЕШТЕРГЕ БАЗАРЛЫК

Атадан калган мурас – «Супаранын» нукура кыргыз талкан шоколад конфеттери

Жогорку сапаттагы бельгия шоколады менен капталган, ичинде жергиликтүү органикалык таза жаңгак, кара өрүк жана мисте кошулган нукура даам талкан конфеттери. Курамында шекер, боёк, ароматизатор же консерванттар жок.

Курамындагы негизги азыктардын пайдалуу касиеттери арбын. Мисалы, арпа талканы организимди зыяндуу заттардан тазалап, кандагы кант менен холестеринди төмөндөтөт. Сары май тамак сиңирүүгө жардам берип, нерв системасына оң таасир тийгизет. Бал кандын түзүлүшүн жакшыртып, иммунитетти көтөрөт. Бул азыктардын ден-соолукка пайдалуу касиеттерин ата-бабаларыбыз илгертен билип, азыктанып келишкен.

Замандын талабына жооп берген, чет өлкөгө чыгаарда сыймыктануу менен тартуулай турган белек.

Жакындарыңызга ата-бабаларыбыздын унутулуп бараткан нукура даамын тартуулаңыз!

Супара талкан шоколад конфеттеринин курамы жана түрлөрү

Жогорку сапаттагы шоколад менен капталган, ичинде жергиликтүү органикалык таза жаңгак, кара өрүк жана мисте кошулган нукура даам талкан конфеттер.

Кара шоколад менен капталган талкан

Кара шоколад менен капталган талкан – Классика. Арпа талканына бал менен сары май аралаштырып, ачуу шоколадка капталып, мисте себилген.

Сүт шоколады менен капталып, мистеге оонатылган талкан

Сүт шоколады менен капталып, мистеге оонатылган талкан – Классика. Арпа талканына бал менен сары май аралаштырып, сүт шоколадка капталып, мистеге оонатылган.

Шоколадсыз талкан

Шоколадсыз талканю. Арпа талканына бал менен сары май аралаштырылган.

Жаңгак кошулган жана сүт шоколады менен капталган талкан

Арпа талканына бал менен сары май аралаштырып, жаңгак кошулуп, сүт шоколадка капталган.

Кара өрүк кошулган жана кара шоколад менен капталган талкан

Арпа талканына бал менен сары май аралаштырып, кара өрүк кошулуп, ачуу шоколадка капталган.

Сүт шоколады менен капталган талкан – Микс.

Арпа талканына бал менен сары май аралаштырып, жаңгак менен кара өрүк кошулуп, сүт шоколадка капталган.

Сурап билүү: 0555 46 50 51