Чала молдокелер XXI кылым деңгээлиндеги жаңы тотукуш-маңкуртчулугунан гана кабар айтат (уландысы)

Башы ушул шилтемеде ТЕҢИРЧИЛИК ЖАНА ИСЛАМ   Оболу, САМ ысымын териштирели. I.  aн — акк. Анум: асман кудайы; Шаму (Шаме) – асман; II.   ыз/ ыс; III.   акк. Шамаш: күн кудайы Шамаш.   акк. анаку – коргошун (олово, свинец); Көрүнүп тургандай биринчи «Шам» деген уңгу (ушунун эле өзү Сам) аккад тилинде Асман маанисин берип турат. Экинчи ыз/ыс (ысык) тамгасы менен биргеликте Шам + ыс (ас)> Шамас / Шамаш күн кудайы маанисин берип турат. Үчүнчү анаку: коргошун маанисинде да Асманды нускап турат (Хор, […]

Акеш ИМАНОВ: Байыркы кытай жазуусунун тек-дареги

Биз сөз кылар бул эмгек жалпысынан «Теңирчилик» деп аталган, бирин-бири толуктаган жана уланткан турпатташ эмгектердин бири экен. Мунун алгачкы башаты – «Теңирчилик» (этика) 1994-жылы жарык көрсө, экинчиси – «Теңирчилик. Коом–Мамлекет» деп аталып, 2012-жылы окуучуларга тартууланган. Анын чордонун түзгөн объектиси – мамлекеттин коомдук-саясый түзүлүшү жана укук. Үчүнчүсү – «Бурут тамга – Төрөн тил» 2012-жылы чыккан (Теңирчилик топтомунун бул бөлүмүндө табигый-рухий жана тил илимдери жалгашы жөнүндө сөз болгон). Төртүнчүсү – «Теңирчилик. Бурут тамга. Жандырмак». Ал 2014-жылы колубузга тийген. Мунун негизин тил жана […]